Ceník

Zpracování rodinné historie

Základní účtovací jednotkou zpracování ať už rodokmenu nebo vývodu z předků je 1 matriční záznam       á      260 Kč

Celková cena výzkumu se tedy odvíjí od počtu dohledaných předků a jejich zápisů v matričních knihách. Z praxe uvádíme následující příklady účtování.


Cenová relace u základního zpracování RODOKMENU:

Záleží na tom, kolik informací a materiálů nám poskytnete. Ze zkušenosti vychází rozpracování jednoho století = 3 – 4 generace = 7 000 – 9 000 Kč.

Celková cena za rodokmen se pohybuje v rozmezí 

Modelový příklad:

Klient nám dodal rodné, oddací a úmrtní listy plus sepsané informace rodinných pamětníků až do roku 1913. Rodokmen jsme zpracovali až k roku 1657. Čítal dohromady 118 lidí 11 generacích. Celkový počet nalezených matričních záznamů byl 93 a tedy celková cena stanovena: 24 180 Kč.

Někdy musíme za některými archivními materiály cestovat                                                                                    8 Kč/km

Při bádání po předcích ve 20. století je nutno využít tzv. živé matriční knihy uložené stále ještě na matričních úřadech příslušných obcí. Zde se platí 50 Kč za předložený zápis či 200 Kč za hodinu bádání v matričních knihách. Tyto administrativní poplatky se k výzkumu platí zvlášť.

Průměrná cena za rodokmen se pohybuje 20 000 Kč 30 000 Kč.


Cenová relace u základního zpracování VÝVODU Z PŘEDKŮ:

Cena vývodu z předků je předem lépe odhadnutelná i průhledná, jelikož zde je počet předků víceméně daný. Níže uvádíme skutečně maximální ceny vývodů, jichž dosáhneme málokdy. Jsou spočítány i s vaší osobou. Veškeré vámi dodaná data a informace se od těchto cen odečítají.

Vývod ze 4 generací nazpět                                                                                                                                              9 100 Kč                (14 předků při max. 35 nalezených záznamech)

Vývod z 5 generací                                                                                                                                                        19 500 Kč                 (30 předků při max. 75 nalezených záznamech)

Vývod ze 6 generací                                                                                                                                                            40 300 Kč               (62 předků při max. 155 nalezených záznamech)

Vývod ze 7 generací                                                                                                                                                            81 900 Kč               (126 předků při max. 315 nalezených záznamech)

Zpracování více než sedmi generací vývodu z předků je možné, ovšem časově i finančně více náročné. V tomto případě si účtuji 190 Kč za nalezený a zpracovaný matriční záznam (v celkovém rozsahu). Vývod z předků vedený do maxima, tedy k prvním dochovaným písemným materiálům (matrikám) se tak pohybuje řádově kolem 150 000 Kč.


Ať už jste se rozhodli pro vývod z předků či klasický rodokmen, výslednou práci obdržíte v papírové podobě ve formě grafu na velkém formátu (plachty) a k němu přílohové knihy. Spolupracujeme s knihvazačstvím Jana Guttekové v ČB, která knihy váže ručně a dodává tak rodokmenům potřebnou patinu i šmrnc.

Cena za vazbu a tisk knihy + tisk plachty                                                                                                                    2 000 Kč                  

 


RODOVÁ KRONIKA či DĚJINY vašeho DOMU                                                                                    250 Kč / normostrana 

Opět záleží na rozsahu rodokmenu či vývodu a přímo úměrně k tomu i textu. Rozsah práce je ovlivněn jak dochovaností archivních materiálů regionu tak profesním zaměřením předků. K mlynářům, sedlákům, krčmářům či svobodníkům se dá naleznout skutečně pěkné množství materiálů; naopak k podruhům, nádeníkům a domkářům nemnoho. Cena vypracování kroniky se tak pohybuje v rozmezí 15 000 – 25 000 Kč

Cena za vazbu a tisk knihy + tisk plachty                                                                                                                    2 500 Kč       

Ceny za vazby jsou orientační, vše zaleží na přání klienta a materiálu, do kterého se kniha váže.


UMĚLECKÝ OBRAZ Vašeho nebo námi zpracovaného rodokmenu/vývodu z předků

Cena se pochopitelně odvíjí od náročnosti provedení. Malujeme na papír (rámování či paspartování nezajišťujeme) nebo na plátno – v obou případech olejomalby. Žádné mustry na obrazy nemáme, každý je originál přesně podle přestav jednotlivých klientů. Naše kreslířka se účtuje za materiál, podkladový obraz a naposled podle počtu zakreslovaných předků. Vycházejíc ze zkušenosti se ceny našich obrazů pohybují mezi 10 000 – 15 000 Kč. Ukázky našich prací pošleme do vašeho mailu na vyžádání. Nebo jsou k vidění na našem FB. 

Pomoc při bádání

přečtení, přepis a překlad 1 matričního záznamu                                                                                                  200 – 300 Kč           (dle obtížnosti textu)

přečtení, přepis a překlad 1 celé strany (např. v pozemkové knize)                                                                    400 – 600 Kč           (dle obtížnosti textu)

Jiná pomoc, odborná konzultace, doprovod do archivu apod.                                                        500 Kč/hod. (+ příp. cestovné)

Cestovné                                                                                                                                                                   8 Kč/km               V případě doprovodu do archivu, odborné konzultace či dojížděním za nedigitalizovanými matrikami a jinými archiváliemi.

V případě zakázky narychlo (tj. méně než 180 dní) je účtována přirážka 30 % z celkové ceny.

Pochopitelně jsou uvedené cenové relace pouze ilustrativní. S každým klientem individuálně o ceně diskutujeme a ladíme k oboustranné spokojenosti. Standardně zasíláme nebo osobně prezentujeme průběžné výsledky práce. Rovněž si u nás můžete stanovit cenový strop, přes který bez vašeho souhlasu nepůjdeme.

Nejsme plátci DPH.

Ceny jsou platné k datu 18. 1. 2023. Zakázky sjednané před tímto datem se pochopitelně účtují dle starého ceníku (dle smlouvy).