Ceník

Zpracování rodinné historie

Základní účtovací jednotkou zpracování ať už rodokmenu nebo vývodu z předků je 1 matriční záznam       á      190 Kč

Celková cena výzkumu se tedy odvíjí od počtu dohledaných předků a jejich zápisů v matričních knihách. Z praxe uvádíme následující příklady účtování.


Cenová relace u základního zpracování RODOKMENU:

Záleží na tom, kolik informací a materiálů nám poskytnete. Ze zkušenosti vychází rozpracování jednoho století = 3 – 4 generace = 6.000 – 7.000 Kč.

Modelový příklad:

Klient nám dodal rodné, oddací a úmrtní listy plus sepsané informace rodinných pamětníků až do roku 1855. Rodokmen jsme zpracovali až k roku 1638. Čítal dohromady 94 lidí ve 13 generacích. Celkový počet nalezených matričních záznamů byl 83 a tedy celková cena: 15.770 Kč


Cenová relace u základního zpracování VÝVODU Z PŘEDKŮ:

Cena vývodu z předků je předem lépe odhadnutelná i průhledná, jelikož zde je počet předků víceméně daný. Níže uvádíme skutečně maximální ceny vývodů, jichž dosáhneme málokdy. Jsou spočítány i s vaší osobou. Veškeré vámi dodaná data a informace se od těchto cen odečítají.

Vývod ze 4 generací nazpět                                                                                                                                              6 6500 Kč                 (14 předků při max. 35 nalezených záznamech)

Vývod z 5 generací                                                                                                                                                          14 250 Kč               (30 předků při max. 75 nalezených záznamech)

Vývod ze 6 generací                                                                                                                                                            29 450 Kč               (63 předků při max. 115 nalezených záznamech)

Vývod ze 7 generací                                                                                                                                                            59 850 Kč               (127 předků při max. 315 nalezených záznamech)

Zpracování více než sedmi generací vývodu z předků je možné, ovšem časově i finančně více náročné. V tomto případě si účtuji 150 Kč za nalezený a zpracovaný matriční záznam. Vývod z předků vedený do maxima, tedy k prvním dochovaným písemným materiálům (matrikám) se tak pohybuje řádově kolem 100.000 Kč.


Ať už jste se rozhodli pro vývod z předků či klasický rodokmen, výslednou práci obdržíte v pěkné papírové podobě ve formě grafu na velkém formátu (plachty) a k němu přílohové knihy. Spolupracujeme s knihvazačstvím Jana Guttekové v ČB, která knihy váže ručně a dodává tak rodokmenům potřebnou patinu i šmrnc.

Cena za vazbu a tisk knihy + tisk plachty                                                                                                                    1 500 Kč        

Někdy musíme za některými matričními knihami cestovat                                                                                    5 Kč/km

To ale jen v případě, že ještě nejsou digitalizované (což je v jižních Čechách vyloučené, ve středních Čechách ještě docela časté). Anebo když nám nemůžete poskytnout dostatek informací o své rodině a musíme tak navštívit matriční úřady, kde jsou uloženy tzv. živé matriky (cca 20. století). Na matričních úřadech se pak platí 20 Kč za jeden předložený zápis, který účtujeme navíc.


RODOVÁ KRONIKA či DĚJINY vašeho DOMU                                                                                    200 Kč / normostrana 

Opět záleží na rozsahu rodokmenu či vývodu a přímo úměrně k tomu i textu. Rozsah práce je ovlivněn jak dochovaností archivních materiálů regionu tak profesním zaměřením předků. K mlynářům, sedlákům, krčmářům či svobodníkům se dá naleznout skutečně pěkné množství materiálů; naopak k podruhům, nádeníkům a domkářům nemnoho. Cena vypracování kroniky se tak pohybuje v rozmezí 7 000 – 14 000 Kč

Cena za vazbu a tisk knihy + tisk plachty                                                                                                                    2 000 Kč       


UMĚLECKÝ OBRAZ Vašeho nebo námi zpracovaného rodokmenu/vývodu z předků

Cena se pochopitelně odvíjí od náročnosti provedení. Malujeme na papír (rámování či paspartování nezajišťujeme) nebo na plátno. Žádné mustry na obrazy nemáme, každý je originál přesně podle přestav jednotlivých klientů. Naše kreslířka se účtuje za materiál, podkladový obraz a naposled podle počtu zakreslovaných předků. Vycházejíc ze zkušenosti se ceny našich obrazů pohybují mezi 6.000 – 12.000 Kč. Jiné ukázky prací než jsou ke shlédnutí v sekci služby pošleme do vašeho mailu na vyžádání. Nebo jsou k vidění na našem FB.

Pomoc při bádání

přečtení, přepis a překlad 1 matričního záznamu                                                                                                  100 – 200 Kč           (dle obtížnosti textu)

přečtení, přepis a překlad 1 celé strany (např. v pozemkové knize)                                                                    200 – 500 Kč           (dle obtížnosti textu)

Jiná pomoc, odborná konzultace, doprovod do archivu apod.                                                                                     200 Kč/hod.

Cestovné                                                                                                                                                                   5 Kč/km               V případě doprovodu do archivu, odborné konzultace či dojížděním za nedigitalizovanými matrikami a jinými archiváliemi.

V případě zakázky narychlo (tj. méně než 180 dní) je účtována přirážka 30 % z celkové ceny.

Pochopitelně jsou uvedené cenové relace pouze ilustrativní. S každým klientem individuálně o ceně diskutujeme a ladíme k oboustranné spokojenosti. Standartně zasíláme nebo osobně prezentujeme průběžné výsledky práce. Rovněž si u nás můžete stanovit cenový strop, přes který bez vašeho souhlasu nepůjdeme.

Nejsme plátci DPH.

Ceny jsou platné k datu 5. 10. 2020. Zakázky sjednané před tímto datem se pochopitelně účtují dle starého ceníku (dle smlouvy).