Služby

Zpracování rodinné historie / Umělecké zpracování vaší rodopisné práce / Pomoc při bádání / Doprovod do archivu / Kurzy a přednášky/ Zpracované rody

Zpracování rodinné historie

Rozhodnete-li se pro profesionální zpracování vaší rodinné historie, je nutné si nejprve položit několik zásadních otázek.

O jaký typ výzkumu mám zájem?

Rodokmen

je bádáním po předcích v mužské linii (ať už po otcově či matčině straně). Získáte výčet jednotlivých mužských předků s manželkami a sourozenci.

Sourozenci se standardně dále nezkoumají, dokreslují jen obraz rodinného příběhu a podávají zprávu o tom, jak početná rodina byla, např. z kolika dětí byl pradědeček, atd.

obrázek1

Vývod

je klasický rodový strom a nejčastější způsob rodopisné práce. Výzkum vychází od klientovy osoby a rozrůstá se do košatého stromu rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále. Počet generací určuje klient. Tento typ je zajímavý například pro rodiny dlouhodobě usedlé na jedné vsi, jelikož tak lze zjistit, s kým vším na vesnici je daná rodina spřízněná.

obrázek2

 

O jak podrobný výzkum stojím?

V základní verzi obdržíte vypracovaný strom na velkém archu papíru. K němu pak knihu, která bude obsahovat přepisy, případně překlady matričních záznamů s vysvětlením dnes už neobvyklých pojmů a popisem  společenských poměrů ve zkoumané době (vizte záložka „ukázky prací“)

Pokud budete stát o podrobnější výzkum rodinné historie, nabízíme zpracování rodové kroniky. Ta obsahuje velice podrobný popis poměrů tehdejší doby se zaměřením na danou lokalitu (vesnici, město), mapy s určením rodinného sídla, dějinný příběh jednotlivých generací, majetkovou situaci a další zajímavé informace.

A565404B564339A548404t524402B540342t515340t524372T1V11.6FR999.0WN0000WF0000m0M0 #V10.4y0661Y0736I1S000135G0179y0286Y0301I0S000816G0179T0720I0S000160G0080Y0672I0S000341G0180#C000141C080 3043PM0001CM0156PO0100PO0100CO2845CO2700S0240Y0534R0573B0394 #101.04.00ST00DT04 R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 T 0 F 0 E 0 P 00 S 0000000 N 00 S 0000000 B 00 F 00 O 00 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 Y 0000 R 0000000 CY 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #A0B34C3D1E35F0672G 11.61H 10.63I 10.93J00.92K00.97L 10.69_ 10.63_ 11.07_ 11.61_ 10.63M 10.71N 10.40O 10.30P 10.39Q 10.80R 11.66S0301T 11.70U00.91V00.98W000300X035Y000008Z0y0720 a 12.22A 12.28b 10.37B 10.50c1887C0824d0523D0239e0683.5E0305.5f01.8F01.7g0675G0301h0586H0263i01.15I01.14j0641J0286k01.05K01.05l9L9m 01.68 R0 0849 0720 0767 0851 1010 1099 0801 R1 0552 0248 0256 0304 0319 0347 0574 R2 0215 0239 0288 0301 0296 0332 0365 R3 0172 0247 0284 0290 0294 0283 0307 R4 0447 0279 0263 0284 0280 0274 0457 R5 0909 0824 0343 0250 0259 0254 0720 R6 0513 0941 0882 0383 0222 0395 0790 |ÿÿûþýÿ÷ûÿ¿zÿÿýÿþ¿ÿßÿùßÿ¿þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿ¿÷ÿÿýþÿ¿ÿÿþÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿß¿ÿÿþ÷ÿÿýÿÿÿÿÿþÿÿýßþÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿýÿoßÿÿÿý~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿoÿÿßïßÿ¿ÿÿýïÿÿÿÿÿßçÿ¯ÿûÿÿÿûÿ÷ÿïÿýýûÿÿÿÿÿþÿÿÿþÿÿýßÿÿÿûÿÿýÿÿÿôÿîïúÿÿûÿïþßÿÿÿÿÿÿÿÿýÿïïÿõÿÿÿ·»ÿÿÿÿÿÿÿ·ÿÿÿýÿí÷¿ÿÿÿÿÿþúþÿ¿ÿÿÿ÷ÿÿÿÿüÿÿûßÿÿýÿÿÿÿ÷ÿÿþÿÿÿÿÿÿÿýÿï¿ÿÿ¿ÿþßÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿ÷ÿÿÿÿïÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿ¿kronika2kronika3kronika4kronika5kronika6kronika7kronika8

Kam až chci ve svém výzkumu dojít?

Někteří klienti mají zájem zjistit, kam až sahá tradice jména, které se už po generace dává stejné prvorozenému synovi. Některé zákazníky zajímá spletitá doba 19. století. V matrikách lze při troše štěstí bádat do konce třicetileté války, tedy do poloviny 17. století. Ovšem v některých případech je možné dojít až do konce 16. století, kdy se začaly vést matriční záznamy. Ovšem ani tady cesta nemusí končit. Díky pozemkovým knihám a dalším archiváliím se dá někdy dojít ještě hlouběji do historie.

Za jak dlouho od zadání práci obdržím?

Standardní doba zpracování rodinné historie je 6 měsíců. Pokud uvažujete o rodokmenu/vývodu jako vánočním nebo narozeninovém dárku pro někoho z blízkých, platí zde heslo – čím dříve tím lépe. Optimální doba je 12 měsíců předem. Ale můžete zadávat i několik let dopředu.  V případě expresní zakázky je pak účtována zvýšená sazba.

Jakou podobu rodového stromu si přeji?

Standardní

Graf na velkém formátu, zahrnující jednotlivé osoby s daty jejich narození a úmrtí (vizte záložka „ukázky prací“). 

Umělecký

Jde o umělecké zpracování rodového stromu historičkou Mgr. Janou Drapelovou, specializující se na problematiku českých šlechtických rodů, má bohaté zkušenosti s podobami panských rodokmenů a velice šikovnou ruku. Umělecká podoba vašeho rodokmenu bude šita přesně na míru vašeho přání. Ukázky dalších realizovaných projektů Vám zašleme na požádání e-mailem. Nebo je můžete zhlédnout na našem facebooku.

 

Co tedy obdržím jako výsledný produkt?

V základní verzi dostanete vypracovaný rodový strom na velkém formátu a informativní knihu s popisem a rozborem matričních záznamů v papírové i elektronické podobě.

Co potřebuji k zadání zakázky? Jak se mám na výzkum připravit?

Ve většině případů postačí váš rodný list. Pokud ovšem vlastníte rodné, úmrtní či oddací listy vašich rodičů či prarodičů je výzkum o to snadnější, rychlejší i levnější.

U počátku výzkumu Vám zašleme dotazník, který nám vyplníte daty svých předků. Podle potřeby (a většinou to tak bývá) Vás pořádáme o plnou moc, abychom mohli operovat v živých matrikách. Veškerá práce je smluvně podložena pro ochranu Vaší i naší.

Jaká je cena?

Podrobné informace o ceně naleznete ve složce Ceník. Ceny zde ovšem nejsou absolutní, záleží na mnoha aspektech i požadavcích. Vše je podle domluvy s klientem. Často se zákazníků ptáme, kolik jsou ochotni do výzkumu vložit a podle toho jim předložíme, co jsme za tuto cenu schopni vypracovat.

Požadujeme zálohu předem ve výši 30 % z předpokládané ceny zakázky.

Dějiny Vašeho domu či rodového gruntu

Nabízíme také podrobné zpracování historie vašeho domu či někdejšího rodového gruntu, které zahrnuje i dějiny celé vesnice a panství, do jehož působnosti ves spadala. Při tomto výzkumu jsou využity všechny dostupné archivní materiály (urbáře, pozemkové knihy, Stabilní katastr, sčítací operáty, aj.) i dokumenty z katastrálního úřadu.

Cena se účtuje stejně jako u zpracování rodové kroniky (tj. 250 Kč za normostranu)

Umělecké zpracování Vaší rodopisné práce

Vytvořili jste si vlastní rodokmen a chtěli byste mu vtisknout historickou a starobylou podobu takovou, jakou vídáte na hradech a zámcích? Přesně podle Vašich představ Vám ji zpracuje historička Mgr. Jana Drapelová, specializující se na problematiku českých šlechtických rodů, dále má bohaté zkušenosti s podobami panských rodokmenů a velice šikovnou ruku. 

Pomoc při bádání

Pustili jste se sami po stopách své rodinné historie a dostali jste se svým bádáním do slepé uličky? Poskytujeme odborné konzultace po e-mailu i osobně. Nemůžete přečíst matriční záznam, dělá vám problém staré písmo či cizí jazyky? Ztratili jste návaznost a ne a ne najít dalšího předka? Jak zjistit více o Vašich dávno minulých příbuzných, jejich společenských i majetkových poměrech? Jak nalézt rodinný dům ve starých mapách? Nejen s těmito potížemi vám rádi pomůžeme. Máte dvě možnosti. Buď nás kontaktujte na telefonu nebo e-mailu, uvedeném v záložce Kontakty a my vám poskytneme individuální konzultaci anebo v záložce Kurzy a přednášky sledujte termíny rodopisných školení, kde se všemu naučíte.

Poplatky za tyto služby naleznete v záložce Ceník. V případě individuální konzultace můžete navštívit Vy nás nebo my Vás. V druhém případě si účtujeme cestovné dle ceníku.

Kurzy a přednášky

Přehled o rodopisných kurzech a přednáškách naleznete v záložce Kurzy a přednášky. V případě kurzů se zpravidla jedná buď o jednodenní intenzivní seminář většinou o víkendu anebo několikatýdenní cyklus vždy cca 2 hodiny večer jednou týdně (všední den). Kurzy jsou pro začátečníky i pro pokročilé. Můžete se zde naučit, jak vůbec s výzkumem začít, číst stará písma, zpracovat rodovou kroniku, používat pro svůj výzkum i jiné prameny než jen matriky a obohatit tak své poznání o mnohé další kvalitativní metody.

Pokud jste městská či jiná instituce nebo jen parta kamarádů a máte zájem o tematickou přednášku anebo kurz, kontaktujte nás, prosím, na našem e-mailu nebo telefonu. Rádi přijedeme a podělíme se o své zkušenosti.