O nás

Proč si vybrat právě nás?

Jsme skupinka historiků zaměřujících se na dějiny každodennosti, kulturní dějiny, dějiny mentalit, šlechtickou i občanskou genealogii. Spolupracujeme s mnoha dalšími historiky, odborníky i Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. Zajistíme Vám 100% odborný přístup k výzkumu Vaší rodinné historie a zároveň mu se vší úctou věnujeme tu největší péči i nadšení, jelikož naše práce je i naším životním koníčkem!

Bc. Tereza Dvořáková 

zakladatelka společnosti

Rodopisnou prací se aktivně zabývá od roku 2008. Vystudovala státní gymnáziumimg_9575
v Táboře a poté bakalářské studium na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni oboru české dějiny. Od roku 2014 je členkou České heraldické a genealogické společnosti v Praze. V roce 2018 založila spolu s dalšími 10 kolegy prozatím jedinou jihočeskou pobočku ČGHSP  a to v Táboře, jíž je předsedkyní.

Jako snad každý rodopisec začínala s rodokmenem své rodiny. Původně to měla být semestrální práce do předmětu pomocné vědy historické, nakonec prozkoumala mnohé větve rodu Břehovských, Smetanů a Svatošů z Lišova, Krauskopfů z Českých Budějovic i Dvořáků z Měšic. Její láskou jsou mlynářské a svobodnické rody, taktéž regionální dějiny.

genete(zavináč)centrum.cz                                                                                                                                +420 774 454 378

spolupracující historičky …

Mgr. Jitka Vandrovcová

Absolvovala táborské státní gymnázium Pierra de Coubertina a poté magisterské studium na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze oboru české dějiny středověku. Spolu se sestrou vypracovaly rozsáhlý rodokmen rodu Vandrovců z Pohnánce, kteří byli po staletí usedlí na chýnovském panství, takže jejich příjmení vzniklo zřejmě jako jízlivá přezdívka.

V současné době je kurátorkou v Husitském muzeu v Táboře a má ve správě historické podsbírky z let 1938 po současnost a rovněž pozůstalost Hany Benešové. 

Mgr. Lenka Vandrovcová

Studovala rovněž na táborském gymnáziu a v roce 2012 stejně jako sestra absolvovala magisterské studium českých dějin středověku na FF UK v Praze. Působila jako průvodkyně na státním zámku v Třeboni, kde se velmi podrobně seznámila s rodokmeny a osudy šlechtických rodů Rožmberků a Schwarzenberků, a které zůstali středem jejího zájmu dodnes.

Nyní je kurátorkou a historičkou sbírek novějších dějin (1848 – 1938) na půdě Husitského muzea v Táboře. Společně se sestrou pořádají výtečné vlastivědné vycházky s názvem „Sobotníci“. Rovněž se zájmem orientuje v osudech a historii táborských rodin.                                                                                       

Mgr. Jana Drápelová

umělecké zpracování rodokmenu (vámi nebo námi vypracovaného)

Od útlého dětství je jejím velkým koníčkem výtvarná činnost. Již při studiu gymnázia v Otrokovicích ji nadchla historie a zejména kouzlo starých písem. Zcela samostatně je studovala a učila se jimi psát. Poté nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde absolvovala bakalářské studium českých a československých dějin a poté návazné magisterské studium kulturních dějin. V současné době studuje doktorát a profesně se zaměřuje na problematiku šlechty, její mentalitu a dějiny každodennosti, s čímž je bezprostředně spjato i studium genealogie.