O nás

Proč si vybrat právě nás?

Jsme skupinka historiků zaměřujících se mj. na dějiny každodennosti, kulturní dějiny, dějiny mentalit, šlechtickou i občanskou genealogii. Spolupracujeme s mnoha dalšími historiky, odborníky i Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. Zajistíme Vám 100% odborný přístup k výzkumu Vaší rodinné historie a zároveň mu se vší úctou věnujeme tu největší péči i nadšení, jelikož naše práce je i naším životním koníčkem!

Bc. Tereza Dvořáková 

zakladatelka společnosti

Rodopisnou prací se aktivně zabývá od roku 2008. Vystudovala státní gymnázium v Táboře a v roce 2011 absolvovala bakalářské studium na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor historické vědy – české dějiny. Od roku 2014 je členkou České heraldické a genealogické společnosti v Praze (ČGHSP). V roce 2018 založila spolu s dalšími 10 kolegy prozatím jedinou jihočeskou pobočku ČGHSP  a to v Táboře, jíž je předsedkyní.

Jako snad každý rodopisec začínala s rodokmenem své rodiny. Původně to měla být semestrální práce do předmětu pomocné vědy historické, nakonec prozkoumala mnohé větve rodu Břehovských, Smetanů a Svatošů z Lišova, Krauskopfů z Českých Budějovic i Dvořáků z Náchoda, Měšic a Plané nad Lužnicí. Její láskou jsou mlynářské a svobodnické rody, taktéž regionální dějiny.

spolupracující historičky …

Mgr. Jitka Vandrovcová

Absolvovala táborské státní gymnázium Pierra de Coubertina a poté magisterské studium na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze oboru české dějiny středověku. Spolu se sestrou vypracovaly rozsáhlý rodokmen rodu Vandrovců z Pohnánce, kteří byli po staletí usedlí na chýnovském panství, takže jejich příjmení vzniklo zřejmě jako jízlivá přezdívka.

V současné době je kurátorkou v Husitském muzeu v Táboře a má ve správě historické podsbírky z let 1938 po současnost a rovněž pozůstalost Hany Benešové. 

Mgr. Lenka Vandrovcová

Studovala rovněž na táborském gymnáziu a v roce 2012 stejně jako sestra absolvovala magisterské studium českých dějin středověku na FF UK v Praze. Působila jako průvodkyně na státním zámku v Třeboni, kde se velmi podrobně seznámila s rodokmeny a osudy šlechtických rodů Rožmberků a Schwarzenberků, a které zůstali středem jejího zájmu dodnes.

Nyní je kurátorkou a historičkou sbírek novějších dějin (1848 – 1938) na půdě Husitského muzea v Táboře. Společně se sestrou pořádají výtečné vlastivědné vycházky s názvem „Sobotníci“. Rovněž se zájmem orientuje v osudech a historii táborských rodin.                 

Sestry Vandrovcovy jsou taktéž zakladatelkami jihočeské pobočky ČGHSP.                                                                     

Mgr. Jana Drápelová

umělecké zpracování rodokmenu (vámi nebo námi vypracovaného)

Od útlého dětství je jejím velkým koníčkem výtvarná činnost. Již při studiu gymnázia v Otrokovicích ji nadchla historie a zejména kouzlo starých písem. Zcela samostatně je studovala a učila se jimi psát. Poté nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde absolvovala bakalářské studium českých a československých dějin a poté návazné magisterské studium kulturních dějin. V současné době studuje doktorát a profesně se zaměřuje na problematiku šlechty, její mentalitu a dějiny každodennosti, s čímž je bezprostředně spjato i studium genealogie.